vrijdag, 28. maart 2008 - 21:40

Subsidiebedragen topsportevenementen 2008

Groningen

De gemeente Groningen heeft voor 2008 de subsidies vastgesteld voor de diverse topsportevenementen in Groningen. Vanuit het topsportbudget is subsidie toegekend aan een negental evenementen: NK atletiek voor junioren, Indoor Groningen Atletiek, Groninger Stad Marathon, Vier mijl van Groningen, Holland Nordic Basketball Tournament, Eurovoetbal, Schaakfestival Groningen, de Internationale Martini Regatta en de City Beach! Tour Groningen.

Het stadsbestuur hecht veel belang aan de topsport in Groningen. Topsport stimuleert en zet onze inwoners aan tot bewegen waardoor de topsport onlosmakelijk verbonden is met de breedtesport. Bovendien kan een goed topsportklimaat een bijdrage leveren aan stadspromotie en het stimuleren van het toerisme en de economie in Groningen.

Op basis van een toetsing van de subsidie-aanvragen aan topsportcriteria ontstaat een subsidievoorstel per evenement. Dit voorstel is nodig omdat de laatste jaren het beschikbare budget onvoldoende is om alle subsidieaanvragen volledig te honoreren.
Het voorstel komt tot stand nadat de Adviescommissie voor de Sport een advies heeft gegeven over de mate waarin de evenementen voldoen aan de topsportcriteria.
Provincie:
Tag(s):