donderdag, 2. oktober 2008 - 10:41

Subsidiebrief voor Amsterdamse dieselrijders zonder roetfilter

Amsterdam

Ruim 40.000 Amsterdammers in het bezit van een dieselauto uit 1996 of jonger ontvangen begin oktober een brief van de gemeente Amsterdam. Ze wil de eigenaren van deze voertuigen informeren over de landelijke subsidieregeling voor het installeren van een roetfilter. De Amsterdamse lucht moet schoner en de roetfilter zorgt voor afname van schadelijke uitstoot met gemiddeld 40%.

Dieselauto’s zonder roetfilter stoten schadelijke roetdeeltjes uit. Een roetfilter bestaat uit een poreuze wand die de uitlaatgassen doorlaat, maar de roetdeeltjes tegenhoudt. Doordat de roetdeeltjes op de wand van het filter achterblijven, stoot een dieselauto met roetfilter minder schadelijke stoffen uit. Hierdoor wordt de lucht minder verontreinigd en
verminderen dus ook de schadelijke effecten van deze luchtverontreiniging.

Kosten roetfilter
Een roetfilter kost (inclusief plaatsing) voor bijna alle autotypen ongeveer € 500, - tot € 600, -. De overheidssubsidie vanuit (het ministerie) VROM bedraagt € 400, -. De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2008 en werkt via een op = op principe. Via de website www.vrom.nl/roetfilters kan de autobezitter zelf kijken of er voor zijn
automerk/model een roetfilter beschikbaar is.

Luchtkwaliteit
Het bevorderen van het gebruik van roetfilters is een maatregel uit het verkeersplan Voorrang voor een Gezonde Stad. De gemeenteraad heeft dit plan eind juni 2008 vastgesteld om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren en de stad bereikbaar te houden.

Communicatie
Erkende garagehouders in Amsterdam zijn per brief op de hoogte gebracht van de subsidieregeling. Een lijst van de deze garagehouders is bij de brief aan de Amsterdamse dieselbezitters gevoegd. De BOVAG ondersteunt de landelijke subsidieregeling en informeert haar lokale achterban over dit initiatief. Ook worden Amsterdammers die in
oktober binnen de Ring A10 diesel tanken aan de brief herinnerd door een reclame-uiting op het dieselpistool.

Midden- en kleinbedrijf (mkb)
Ondernemers opgelet: MKB-Amsterdam start binnenkort een actie voor het gratis plaatsen van roetfilters op bestelbussen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hierover volgt op korte termijn meer informatie vanuit MKB-Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):