vrijdag, 19. december 2008 - 23:38

't Zonnewiel en Zuyderzeecollege winnen onderwijsprijs Flevoland

Lelystad

t Zonnewiel uit Almere is vanmiddag winnaar geworden van de Onderwijsprijs Flevoland in de categorie primair onderwijs. In de categorie voortgezet onderwijs is dat het Zuyderzee College uit Emmeloord.

De winnaars ontvingen de prijzen - bronzen beeldjes van een olifant die door een hoepel springt – uit handen van gedeputeerde John Bos in de Statenzaal van het provinciehuis. De prijzen zijn voor de negende keer gegeven aan scholen die creatief en vernieuwend onderwijs verzorgen. De Publieksprijzen voor de beste presentaties gingen naar de Tamarisk en de Rietlanden.

School voor primair onderwijs ‘t Zonnewiel uit Almere is bezig met een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Een deel van deze ‘Kaartkring’ is in proefversie gereed en al in gebruik.

Met behulp van kaarten worden belangrijke en actuele thema’s in kringgesprekken aan de orde gesteld zoals dromen, bang zijn, dieren, eetgedrag, en complimenten geven. Elke kaartkring bevat ook een opdracht kunstzinnige vorming en een lichaamswerkoefening.

De jury stelt in haar rapport dat het project zeer veelzijdig is en getuigt van een grote betrokkenheid van de school bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen, dus niet alleen van zorgkinderen.

Het Zuyderzee College uit Emmeloord won de Onderwijsprijs in de categorie voorgezet onderwijs. Het onderwijsconcept steunt op vier pijlers: maatwerk, betekenisvol leren, positief pedagogisch klimaat en ICT.

Om de eerste twee pijlers te realiseren, maakt de school gebruik van de Digitale LeerOmgeving. Lesboeken zijn vervangen door laptops waarop het lesmateriaal staat. Dit is per leerling aanpasbaar en uit te breiden met allerlei extra’s. De jury vindt deze aanpak ‘indrukwekkend en zeer innovatief. De ver doorgevoerde digitalisering getuigt van lef, want niet alle effecten zullen nu al duidelijk in beeld zijn. ‘

Bij de basisscholen ging de tweede prijs naar de Brede School Stedenwijk en de derde prijs naar de Tamarisk . Het Echnaton en de Rietlanden uit het voortgezet onderwijs kregen beide een eervolle vermelding.

De jury voor de Onderwijsprijs Flevoland bestond dit jaar uit Peter van Gelder, voorzitter College van Bestuur St. ABVO Flevoland (Oostvaarders College Almere, winnaar Onderwijsprijs Flevoland 2005-2007); Gerard Hullegie, manager sales, marketing & communicatie Omroep Flevoland; Adilia Roda, lid Provinciale Staten.

Nationale Onderwijsprijs
De winnaars gaan door naar de finale van de Nationale Onderwijsprijs op 18 maart 2009 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) dat de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs voor het voetlicht wil brengen.


Foto 1 met de leerlingen hoort bij het Zuyderzee College, de tweede foto met de 2 heren zijn Herman Brunen en Ton van den Brink van 't Zonnewiel.
Provincie:
Tag(s):