dinsdag, 25. november 2008 - 22:41

Taak gemeente bij nazorg gedetineerden

Emmeloord

In Noordoostpolder vestigen zich ieder jaar gemiddeld 40 mensen die ontslagen zijn uit de gevangenis.

Vanaf nu heeft de gemeente een coördinerende rol in de nazorg van deze gedetineerden. Nazorg ligt vooral op het gebied van identiteitspapieren, inkomen, huisvesting en zorg.

Als een gedetineerde vrijkomt, wordt de gemeente op de hoogte gesteld. Dan wordt direct gekeken of iemand nog geldige identiteitspapieren heeft, of er inkomen is en of iemand een plek heeft om te wonen.

Als deze dingen goed geregeld zijn, is de kans op recidive namelijk minder groot. Bij mensen die bekend staan als veelpleger, gaat de zorg verder. Er wordt door de gemeente dan ook contact gelegd over scholing, psychische en sociale begeleiding en woonbegeleiding.

De gemeente Noordoostpolder sluit zich aan bij een landelijk digitaal platform, zodat informatie tussen het gevangeniswezen en gemeente goed kan worden uitgewisseld. Voor jeugdige gedetineerden is een speciale contactpersoon binnen de gemeente, die over de nazorg overlegt met Jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.
Provincie:
Tag(s):