donderdag, 27. november 2008 - 15:25

Tanker met niet-geklassificeerde chemicaliën onderschept

Rotterdam

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam hebben in de Rotterdamse haven een schip met niet-geclassificeerde chemicaliën onderschept.

Het betreft de chemicaliëntanker Sydstraum onder Noorse vlag. De Inspectie eist dat deze lading in de Rotterdamse haven wordt gelost en dat de ladingtanks worden schoongemaakt.

De chemicaliën aan boord staan niet op de lijst van de International Maritime Organisation met chemicaliën die, met een vastgesteld veiligheidsregime, op zee vervoerd mogen worden. Het betreft twee afzonderlijke mengsels van 750 en 350 ton die mierenzuur als belangrijk bestanddeel hebben. Dit is een bijtende stof.

De lading is in Rotterdam aan boord gebracht. De Sydstraum ligt in de Chemiehaven in de Botlek.

Doordat de lading niet geclassificeerd is, is niet helder hoe hulpverleners, bemanning en rederij moeten handelen mocht er zich een calamiteit voordoen zoals brand of een lekkage.
Provincie:
Tag(s):