woensdag, 19. november 2008 - 20:22

Tarieven 'waterwerk' stijgen nauwelijks komende jaren

Groningen

Het College van B&W heeft het nieuwe Groninger water- en rioleringsplan ‘Waterwerk’ voor de periode 2009-2013 gepresenteerd. In dit plan presenteert het college zijn ‘waterambities’ en de maatregelen om die hoge ambities te realiseren in de komende jaren. Ondanks dat de gemeente er er een flink aantal watertaken bij krijgt, stijgen de tarieven nauwelijks in 2009 en volgende jaren. Waterwerk bestaat uit twee delen: het waterplan en het rioleringsplan.

'Waterwerk’ heeft een duidelijke relatie met ‘Groene Pepers’, de groenstructuurvisie waarop tot 7 november kon worden ingesproken. In deze visie heeft het verbinden van belangrijke groengebieden in de stad met die in het buitengebied prioriteit. Met die groengebieden worden ook de stroomgebieden en andere watersystemen bedoeld. De gemeente streeft naar een zo natuurlijk mogelijk functionerend watersysteem in elk stadsdeel en tussen stadsdelen onderling.

De gemeentelijke rioleringstaken hebben een gesloten financieringsstructuur: inkomsten uit de rioolrechten mogen uitsluitend en direct worden gebruikt voor de kosten van rioleringszorg en gemeentelijke watertaken zoals vervanging, reparatie, renovatie en kwaliteitsverbetering. Per 1 januari 2009 bedraagt het rioolrecht 127,76 euro per tariefseenheid.

In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2008 besluit de raad over de vaststelling van het plan.
Provincie:
Tag(s):