dinsdag, 9. september 2008 - 15:54

Taskforce bezorgd over discussie kinderopvang

Amsterdam

De Taskforce DeeltijdPlus reageert bezorgd op de ontstane discussie over de kinderopvang en de gastoudertoeslag . De Taskforce vreest dat bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag ertoe leiden dat ouders minder uren gaan werken. Juist het verhógen van de arbeidsparticipatie in uren van vrouwen is het doel van de Taskforce. Dat kan door flexibiliteit.

'Er blijkt een grote behoefte aan kleinschalige en persoonlijke opvang door gastouders. Gastouders bieden de flexibele opvang waar veel gezinnen behoefte aan hebben: flexibele dagen, flexibele tijden. Dat geldt bijvoorbeeld sterk voor vrouwen met een deeltijdbaan in de zorg. Betaalbare gastouderopvang creëert bovendien werkgelegenheid.', aldus Pia Dijkstra, voorzitter van de Taskforce.

Van de flexibiliteit die gastouderopvang biedt, profiteren ook werkgevers. Ook zij zien toegankelijke en flexibele kinderopvang als een noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste verhoging van de arbeidsparticipatie.

Pia Dijkstra: 'De Taskforce is het met het kabinet eens dat er een eind gemaakt moet worden aan misbruik en oneigenlijk gebruik van de kinderopvangtoeslag. Investeren in kwaliteit en het aanpakken van de uitwassen mag echter niet tot gevolg hebben dat ouders minder gaan werken'.
Provincie:
Tag(s):