vrijdag, 29. augustus 2008 - 9:36

Taxichauffeurs krijgen extra beweging

Drachten

Dit najaar start Kijlstra Personenvervoer in Drachten, samen met Bewegingscentrum Drachten, Bewegingscentrum Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar, een speciaal bewegingsprogramma voor haar taxichauffeurs. Juist door de onregelmatige werktijden en doordat taxichauffeurs weinig beweging krijgen, ontstond vanuit de medewerkers de behoefte aan een aangepast bewegingsprogramma.Naast de aandacht voor bewegen, zal ook naar life style gekeken worden. In eerste instantie gaat het om een pilot met 50 chauffeurs. Een jaarlang zullen de resultaten bijgehouden worden en zal gekeken worden of het programma ook leidt tot een lager verzuim en medicijn- en zorggebruik leidt. Mocht het programma een succes zijn dan kunnen ook andere bedrijven van de expertise gebruikmaken.

Kijlstra Personenvervoer voert een zeer actief gezondheidsbeleid. Met bijna 270 medewerkers op de ambulances, de taxi’s en in het personenvervoer bedraagt het ziekteverzuim 2,77 procent. Hoewel dit bijzonder laag is, voert het bedrijf een actief preventiebeleid om er voor te zorgen dat het verzuim ook in de toekomst laag blijft. Een uitdaging die zich daarbij aandient is dat de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs toeneemt. Inmiddels ligt de gemiddelde leeftijd van de taxichauffeurs tussen de 40 en 47 jaar. Dit kan, in combinatie met overgewicht, leiden tot gezondheidsklachten en diabetes. Met dit project wil het bedrijf de gezondheidsproblemen voor zijn en wordt tegemoetgekomen aan de wens van de chauffeurs om gezond bewegen te faciliteren.

Bewustwording
Het project van Kijlstra, Bewegingscentrum Drachten, Bewegingscentrum Friesland en De Friesland gaat officieel in september van start. Alle deelnemers ondergaan een zogenaamde nulmeting. Zo worden onder andere gewicht, vetpercentage en cholesterol gemeten. Dit wordt gedurende het gehele programma bijgehouden. Bovendien wordt aan de hand van een vragenlijst bepaald of het programma ook leidt tot minder zorg- en medicijngebruik.

Naast voldoende beweging worden voor de deelnemers voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Dit kan gaan over voeding en gezondheid, maar ook over gedrag en kleding. Het programma moet leiden tot een gedragswijziging, zodat deelnemers ook na de pilot doorgaan met gezond bewegen en een gezonde life style.
Provincie:
Tag(s):