maandag, 29. september 2008 - 10:51

Taxi's weer terug op hun oude standplaats bij station

Almere

De werkzaamheden onder het viaduct bij het station zijn inmiddels zover gevorderd dat de taxi’s weer op hun vertrouwde plek kunnen staan. Dit meldt de gemeente Almere.

Eerder was er onrust onder de taxichauffeurs ontstaan omdat zij in de veronderstelling waren dat huidige werkzaamheden ook al tot een nieuwe inrichting van de openbare ruimte zouden leiden. Dat is echter pas rond 2010 aan de orde.

De huidige werkzaamheden behelzen het realiseren van een nieuwe fietsenstalling (1300 plaatsen) en het schoonmaken en opnieuw schilderen van het viaduct.

De tijdelijke verplaatsing van de taxistandplaats was daar het gevolg van. Alle werkzaamheden inclusief de realisatie van de nieuwe fietsenstalling zijn naar verwachting eind november afgerond

In de periode 2006 - 2007 is het inrichtingsplan voor het taxiplein opgesteld. De definitieve uitvoering is gekoppeld aan de oplevering van het Zakencentrum/WTC.

Aansluitend zal de gehele openbare ruimte in dit gebied aangepakt worden en de nieuwe inrichting van het taxiplein is daarin opgenomen. Ten tijde van het opstellen van het ontwerp heeft de Gemeente Almere overleg gevoerd het platform Taxibedrijf.

Toekomstige situatie
Het plan voor de herinrichting van het taxiplein gaat op dit moment uit van 7 taxistandplaatsen onder het viaduct direct naast het station. Dat is gelijk aan de huidige situatie. In de huidige situatie maken taxichauffeurs echter ook gebruik van de Kiss&Ride strook om te wachten wanneer de standplaats vol is.

In de nieuwe situatie is deze Kiss&ride strook vervallen, omdat de inrichting zo is gemaakt dat passagiers veilig kunnen uitstappen.
Als de bezetting van de geplande taxistandplaats zodanig groot is dat er structureel meer plaatsen nodig zijn, dan kan het aantal plaatsen vrij eenvoudig worden vergroot.

Op dit moment wordt gewerkt aan de planvorming voor de inrichting van de totale stationsomgeving. Het voornemen is deze plannen, inclusief het taxiplein, eind van het jaar nader toe te laten lichten aan het publiek in een informatiebijeenkomst waarvoor alle betrokkenen zullen worden uitgenodigd.
Provincie:
Tag(s):