vrijdag, 26. december 2008 - 13:38

Te veel geweld tegen OV personeel

Utrecht

Het dagelijks werk van het personeel in het stads- en streekvervoer valt in de praktijk soms erg tegen. De enquête, die CNV Stads- en streekvervoer, NIPO en RTL hielden onder chauffeurs en controleurs, maakt dat nog eens zonneklaar: één op de tien ondervraagden heeft te maken gehad met lichamelijk geweld.

"Werkgevers in het openbaar vervoer zullen, nog meer dan tot nu toe, serieus tegenwicht moeten bieden tegen geweld en buitensporige bejegening. En soms dan maar harde keuzes maken, door ritten te schrappen", stelt de vakbond.

Bestuurder Wyb Kusters van CNV Stads- en streekvervoer is toch nog behoorlijk geschrokken van de enquête-uitslag. "Natuurlijk wisten wij al dat de bejegening van chauffeurs en controleurs in het stads- en streekvervoer niet alledaags is. Maar toch noopt deze uitslag tot verscherping van maatregelen en tot verbetering van de opvang van hen die ermee zijn geconfronteerd.

Een op de tien deelnermers aan het onderzoek heeft te maken gehad met lichamelijk geweld. Een op de vijf is met de dood bedreigd. En driekwart (!) is uitgescholden. Tegen dat laatste moet de chauffeur maar gewoon kunnen, zo lijkt het. Dat is alledaagse kost. Terwijl het dat natuurlijk helemaal niet hoort te zijn!"

"Het is dat er ook nog leuke reizigers zijn, meent Kusters. Die maken het werk op zich weer leuk, zo melden mijn leden. En dat maakt dat al die mensen blijven rijden op al die bussen. Gelukkig maar. Maar de uitkomst van deze enquête laat wel zien dat het beeld over het totaal genomen verontrustender is dan voorheen. Dat is inderdaad zorgwekkend. Dat verdient beslist ook een kritische aanpak van onze volksvertegenwoordiging."

Ritten schrappen
Volgens Kusters moeten werkgevers meer werk maken van de opvang van chauffeurs en controleurs die onheus zijn bejegend. "Dat doen ze al wel, maar dan is het toch verontrustend als veel respondenten van dit onderzoek melden dat ze geen luisterend oor vinden, of menen dat ze niet serieus worden genomen. Dat verdient een betere inzet van de kant van de werkgevers."

Verder stelt Kusters dat die werkgevers ook gerust een steviger signaal richting overheid en daders kunnen geven als het op bepaalde trajecten gewoon helemaal uit de hand loopt. "Dan voeren ze een rit maar niet meer uit. Dan kijken we vervolgens wel hoe de samenleving daar op reageert.

Publieksverontwaardiging over onmaatschappelijk gedrag is helemaal geen slechte emotie in deze. Het is per slot deels ook diezelfde samenleving die regulerend zal moeten optreden. En de overheid heeft daar zijn toezichthoudende rol in. Daar horen dan ook meer toezichthouders bij op de plaatsen en tijdstippen dat daar behoefte aan is."
Provincie:
Tag(s):