maandag, 25. februari 2008 - 19:50

Tefaf Business Meeting in teken van gezonde voeding

Maastricht

De derde TEFAF Business Meeting, die gehouden wordt op vrijdag 7 maart 2008 staat in het teken van gezonde voeding. Centraal hierin staat de kracht van de Euregio op het terrein van ‘Gezonde voeding’, welke uitdagingen nog op ons wachten en welke trends er toe doen. Internationale en nationale toppers uit de wereld van bedrijfsleven, wetenschap en overheid tonen dat de keuze voor ‘Gezonde voeding’ toekomstvast is. Wat de bundeling van (internationale) krachten in de praktijk betekent, wordt geïllustreerd aan de hand van ambitieuze en (visionaire) grensoverschrijdende ambities.

Gezonde voeding 
Gezonde voeding is een onmisbare schakel voor een gezond leven. Meer en meer vraagt de consument aandacht voor de kwaliteit van het voedselaanbod. Limburg en het omliggende buitenland hebben alle kansen om op deze vraag in te spelen. De jarenlange ervaring opgedaan in agrokennis, ten behoeve van innovatie rond voeding en gezondheid en de aanwezigheid van actieve ondernemers, baanbrekende kenniscentra, onderwijsinstellingen en samenwerkende overheden, biedt een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de topregio Noord-Limburg en kansen voor grensoverschrijdende samenwerking.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de verbreding van de bestaande initiatieven naar een Duits-Nederlandse samenwerking.
De Provincie Limburg heeft ‘gezonde voeding’ tot speerpunt van haar beleid gemaakt. Zij maakt zich sterk voor een bundeling van krachten om, vanuit het kerngebied greenport Venlo (Floriade terrein in 2012) en met het aansluitende Niederrhein te komen tot een grensoverschrijdend economische hotspot. In dit gebied kunnen nieuwe verbindingen tussen agro, voeding, logistiek, gezondheid, technologie en voedselbeleving meerwaarde gaan creëren op het gebied van vers, groen en gezond. Dat is natuurlijk alleen realiseerbaar als ook de partners deze ambitie delen.
Samen met deze partners laat de Provincie Limburg op 7 maart 2008 aan een internationaal publiek van ondernemers, wetenschappers, bestuurders en beslissers de kracht van de Euregio zien op het terrein van ‘Gezonde voeding’, welke uitdagingen nog op ons wachten en welke trends er toe doen. Wat de bundeling van (internationale) krachten in de praktijk betekent, wordt geïllustreerd aan de hand van ambitieuze en (visionaire) grensoverschrijdende ambities.
De 3e TEFAF Business Meeting valt samen met de prestigieuze internationale kunstbeurs The European Fine Art Fair.
Provincie:
Tag(s):