dinsdag, 11. november 2008 - 19:59

Ten Boer waarschuwt voor facturen van LBCO2

Ten Boer

De gemeente Ten Boer waarschuwt ondernemers in hun gemeente voor verstuurde facturen door het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag.

Een acceptgiro ad € 83,30 inclusief BTW is bijgevoegd. De suggestie wordt gewekt dat het hier gaat om een verplichte ondernemersbijdrage vanwege het milieu in Nederland. In de begeleidende brief wordt verwezen naar de Nederlandse Emissieautoritet (NEa).

Op de website www.landelijkebijdrage.nl wordt verwezen naar het Ministerie van VROM. Beide overheidsinstanties geven op hun website aan dat zij niets met dit instituut te maken hebben. Heeft u als bedrijf ook deze nota ontvangen dan geven geeft de gemeente Ten Boer u in overweging deze niet te betalen.
Provincie:
Tag(s):