vrijdag, 25. januari 2008 - 9:55

Ter Horst en Timmermans willen grensregio’s versterken

Den Haag

Het leven aan de grens verdient meer aandacht in Den Haag. Dat is de opvatting van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Timmermans voor Europese Zaken. Daarom hebben zij samen met provincie- en gemeentebestuurders in de grensregio’s een intentieverklaring opgesteld om de knelpunten in de grensoverschrijdende samenwerking aan te pakken en de kansen in die regio’s beter te benutten.

Het gaat om hindernissen die mensen in de grensstreek ondervinden als gevolg van verschillen in wet- en regelgeving, verschillende bevoegdheden en cultuurverschillen.

De bewindspersonen willen hier met een praktische benadering oplossingen voor vinden. De grensregio’s benoemen de belangrijkste knelpunten en prioriteiten. Minister Ter Horst gaat daarmee samen met staatssecretaris Timmermans en de medeoverheden aan de slag om de landsgrensregio’s te versterken. In mei 2008 komt er een gezamenlijke agenda van Rijk en medeoverheden voor knelpunten en oplossingen. Met deze gezamenlijke agenda kan Nederland het overleg aangaan met de buurlanden.
Categorie:
Tag(s):