donderdag, 28. augustus 2008 - 16:38

Ter Horst laat onderzoek doen naar situatie politie Zeeland

Den Haag

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de heer B. (Boele) Staal gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de situatie bij de regiopolitie Zeeland. Staal wordt ondersteund door een team van deskundigen.

De minister heeft hiertoe besloten omdat zij vindt dat hiermee de onafhankelijkheid van het onderzoek het meest gediend is. Het regionaal college (de burgemeesters in de regio) heeft ermee ingestemd dat het onderzoek in opdracht van Ter Horst wordt verricht.

Over de precieze formulering van de onderzoeksopdracht zal nog overleg plaatsvinden, waarbij ook de Ondernemingsraad en het regionaal college van het Zeeuwse politiekorps hun inbreng kunnen leveren. Minister Ter Horst stelt vervolgens de definitieve onderzoeksopdracht vast.
De onderzoekscommissie zal de uitkomsten van het onderzoek rapporteren aan de minister, die daarover vervolgens zal overleggen met het regionaal college en de Ondernemingsraad.

Het is de bedoeling het onderzoek nog dit jaar af te ronden, maar zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid.

B. Staal is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en zelfstandig adviseur. Van 1998 tot medio 2007 was hij Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Hij begon zijn loopbaan bij de politie in Haarlem en was van 1982 tot 1987 politiecommissaris in Almere. In 2006 deed hij onderzoek naar misdragingen binnen de krijgsmacht.
Provincie:
Tag(s):