vrijdag, 14. maart 2008 - 18:02

Ter Horst: meer allochtonen en vrouwen bij politie

Groningen

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zal nauwgezet volgen of politiekorpsen er voldoende in slagen om meer allochtonen en vrouwen aan te trekken. Ter Horst heeft met de korpsbeheerders afgesproken dat de komende drie jaar de helft van de vacatures in de top van de Nederlandse politiekorpsen vervuld wordt door vrouwen en allochtonen.

Naar verwachting gaat het tot 2011 om ongeveer tien vrouwen of allochtonen. Bij vacatures voor andere hogere functies - buiten de korpsleiding - is het de bedoeling dat 30 procent van de vacatures door vrouwen of allochtonen wordt vervuld. Naar schatting gaat het hier om ongeveer 10 van de verwachte 35 vacatures.

De aandacht voor vrouwen en allochtonen wordt gecombineerd met een vernieuwd carrièrebeleid voor de top van de Nederlandse politie. Daarin is plaats voor benoemingen voor een bepaalde termijn, voor sabbaticals, nationale en internationale uitwisselingen en hoofdcommissarissen die leiding geven aan bijzondere projecten. Verder zal de School voor Politieleiderschap samen met Twynstra Gudde een programma verzorgen waarin de politietop zich verder kan ontwikkelen in het leiderschap.
Provincie:
Tag(s):