dinsdag, 15. januari 2008 - 15:51

Ter Horst verhoogt bod aan politiebonden

Den Haag

Minister Ter Horst heeft dinsdag 15 januari haar bod aan de politievakbonden voor een nieuwe politie-cao met 0,5 procentpunt verhoogd. Daar bovenop biedt zij alle politiemensen in maart 2008 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Zij wil hiermee de huidige impasse doorbreken en doet een dringend beroep op de politievakbonden aanstaande donderdag te komen onderhandelen. De minister biedt nu 9,25 procent loonsverhoging, stapsgewijs over de periode tot 1 april 2010, voor de politiemensen die al lange tijd het operationele politiewerk op straat doen, de zogenaamde executieve politiemensen tot en met schaal 9 aan het eind van hun schaal. Ongeveer 16.000 politiemensen zullen hiervan onmiddellijk profiteren.

Voor de overige 15.000 executieve politiemensen tot en met schaal 9 die nu nog niet aan het eind van hun schaal zitten, ligt de loonsverhoging klaar voor de toekomst. Zij krijgen nu wel alvast een loonsverhoging van 6,25 procent, stapsgewijs over de komende cao-looptijd.

Ook dit is hoger dan het eerdere openingsbod van Ter Horst. Deze loonsverhoging van 6,25 procent geldt ook voor de andere politiemensen in hogere schalen en administratieve en technische functies.

Ter Horst houdt hiermee vast aan haar voorstel om de politiemensen die het zware, verantwoordelijke werk op straat doen, extra loonsverhoging te bieden. Zij drukt hiermee haar waardering uit voor deze groep politiemensen: dit zijn de mensen die de grootste risico’s lopen en hun werk doen in de frontlinie van de samenleving, ook ’s nachts en in het weekend. Het overige politiepersoneel, hogere schalen en niet-executieve functies, krijgt gewoon een goede loonsverhoging.

Handhaving openingsbod
De minister handhaaft ook de andere onderdelen uit haar openingsbod:
- 100 euro bruto per extra gewerkte zondag voor wie vrijwillig minstens vijf zondagen extra werkt;
- 69 euro bruto per maand per studerend kind boven de 18 jaar (als compensatie voor veranderde zorgverzekering);
- verruiming van de afbouw van de onregelmatigheidstoeslag voor politiemensen die overstappen naar een functie zonder deze toeslag, bijvoorbeeld specialistisch of leidinggevend; doorstromen wordt hierdoor aantrekkelijker.

Onderzoek beloningen
Voor de langere termijn zal minister Ter Horst een onderzoek laten doen naar de functiewaardering en de beloning bij de politie in vergelijking met andere beroepen en functies. Het is de bedoeling om aan de hand van objectieve gegevens uit te zoeken of de functiewaardering en beloning bij de politie passen bij de zwaarte, de risico's en de verantwoordelijkheden van het politiewerk. Ter Horst zou het onderzoek het liefst samen met de politievakbonden laten doen, maar desnoods geeft zij de opdracht voor het onderzoek alleen.
Provincie:
Tag(s):