dinsdag, 2. september 2008 - 23:15

Terneuzen wil vogelvriendelijkste stad van Nederland zijn

Terneuzen

De gemeente Terneuzen neemt deel aan de Stadsvogelprijs 2008 van de Vogelbescherming Nederland. Sinds 2007 maakt de gemeente, samen met het Natuur- en milieueducatiecentrum Natuur & Zo, haar kernen vogelvriendelijk. Vogels krijgen het door deze maatregel een stuk makkelijker.

De gemeente Terneuzen streeft er naar haar natuurlijk erfgoed zo goed mogelijk te beschermen, natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken. Terneuzen is naast een havenstad ook een groene stad, met natuurgebieden als de Braakman, de Canisvliet en de Axelse kreken.

Daarnaast zijn de natuurontwikkelingsgebieden in de Autrichepolder en de Margarethapolder voor vogels van belang.LaagdrempeligOm zoveel mogelijk doelgroepen bij het vogelvriendelijke project te betrekken, is gekozen voor een laagdrempelige insteek. Voorbeelden hiervan zijn: de verkoop van nestkasten tegen sterk gereduceerde prijzen, de organisatie van vroegevogeltochten in eigen stad en de cursus vogelvriendelijk tuinieren.

Andere onderdelen die de gemeente inzet zijn: vogelmonitoring, verkoop van nestkasten, vogelwandelingen, infopanelen, stimuleren aanbrengen nestgelegenheid, een natuurwandelroute, leskisten Stadsvogels, world birdwatch, de brochure stadsvogels Terneuzen, de cursus vogelvriendelijk tuinieren, de vogeltelpost in de Margarethapolder, de oeverzwaluwwand en lezingen over vogels en klimaatverandering.Winnaar StadsvogelprijsDe selectie van de winnaar wordt gedaan door een jury.

De uiteindelijke winnaar wordt in november 2008 bekendgemaakt. Deze krijgt 20.000 euro om te investeren in een nieuw project in de gemeente, welke het leefgebied van de stadsvogels ten goede komt.
Provincie:
Tag(s):