vrijdag, 13. juni 2008 - 15:35

'Terughoudend zijn met mileuzones voor personenauto's'

Amsterdam

Gemeenten die van plan zijn om binnen hun grenzen een milieuzone in te stellen voor personenauto’s, zouden daar terughoudend mee om moeten gaan. Dit zeggen de ministers Cramer en Eurlings in een voorstel aan de Tweede Kamer

Eerst moet vast staan of de maatregel noodzakelijk en proportioneel is. Gemeenten hebben de juridische bevoegdheid om een milieuzone in te stellen. Uit een onderzoek blijkt dat een milieuzone voor personenauto’s in het algemeen alleen echt grote milieuwinst oplevert als voor auto’s van vijf jaar en ouder een stringent toelatingsregime geldt. Weren van de alleroudste auto’s, van veertien jaar en ouder, levert nauwelijks milieuwinst op.

Als gemeenten er toch voor kiezen een milieuzone in te stellen voor personenauto’s, dan moet gezorgd worden voor onderlinge uniformiteit en een landelijke aanpak van toegangsregimes, net als voor het vrachtverkeer en bestelauto’s het geval is. Anders is het voor de automobilist onduidelijk in welke stad hij al dan niet toegang heeft met zijn auto.
Provincie:
Tag(s):