vrijdag, 13. juni 2008 - 13:40

Testcase Almelo betere begeleiding jeugdige overtreders

Almelo

Almelose jongeren tot 18 jaar die met de politie in aanraking komen, hebben baat bij de beter afgestemde samenwerking van alle betrokken hulpverleningsorganisaties. Binnen drie dagen is hun probleem besproken, alle informatie gebundeld en is bekend welke organisatie de hulp of begeleiding verzorgt.

Dit blijkt uit de Testcase Ketensamenwerking Almelo waarin politie, gemeente Almelo, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, het OM en het Maatschappelijk Werk hebben deelgenomen. Deze vernieuwde aanpak moet helpen voorkomen dat jongeren afglijden naar een crimineel leven of naar een situatie waarbij ze gevaar lopen in hun ontwikkeling.

Donderdag 12 juni stonden de ervaringen van de testcase centraal tijdens een congres in Nijverdal. De betrokken organisaties presenteerden de uitkomsten aan professionals in het veld van jeugd en veiligheid. De minister van Binnenlandse Zaken mevrouw Ter Horst bezocht het congres en reageerde op de bevindingen en aanbevelingen.

Eén van de aanbevelingen is de testcase met een half jaar te verlengen, zodat de betrokken organisaties verbeteringen in de eigen werkprocessen kunnen aanbrengen. Voor jongeren onder 12 jaar zou in Almelo een eigen uitvoeringsteam moeten komen. Deze groep vormt bijna 20 procent van de jongeren die worden besproken. De betrokken organisaties vinden dat zorgwekkend en willen met een apart uitvoeringsteam effectiever interveniëren.

Een aanbeveling aan de minister tenslotte is meer samenhang te brengen in het landelijk jeugdbeleid, zodat de uitvoering van de hulpverlening op lokaal niveau soepeler verloopt. Het gaat onder andere om het minimaliseren van wachtlijsten en het adequater inzetten van budgetten.

De testcase is opgezet en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Regionaal College van de politie Twente. Burgemeester Overbeeke van de gemeente Hellendoorn is de bestuurlijk trekker van de werkgroep Jeugd en Veiligheid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft € 400.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering, onder de voorwaarde dat de ervaringen in Almelo landelijk beschikbaar komen. Het congres op 12 juni moest daaraan bijdragen.
Provincie:
Tag(s):