woensdag, 16. april 2008 - 11:34

Teun en Lily bieden lawaaipetitie aan

Den Haag

Verkeersambassadeurs Teun en Lily hebben vandaag de lawaaipetitie samen met ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom aangeboden aan minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat). Dat geheel werd begeleid door een ‘ratelconcert’ door de groepen 7 en 8 van de Rietveldschool uit Leiderdorp. Dit alles gebeurde in Madurodam vlakbij het Binnenhof.

De aanbieding van de Lawaaipetitie ondersteunt de actie Kind
Verkeersveilig. De ANWB heeft het actieplatform Kind Verkeersveilig
opgericht om samen met de leden verkeersonveilige situaties in kaart te
brengen en actie te voeren. Inmiddels zijn er 180 plekken op anwb.nl
geplaatst. Zo’n 5000 mensen hebben door het zetten van een digitale
handtekening laten weten dat zij de actie ondersteunen.

Een deskundige jury (bestaande uit verkeerskundigen) zal per provincie
een plek selecteren. Per locatie wordt de verantwoordelijke wegbeheerder
(vaak is dat de gemeente) geïnformeerd. Daarna worden plannen gemaakt
die samen met de betrokken wegbeheerder worden uitgevoerd. De ANWB heeft hierin een coördinerende rol.

De ANWB heeft ook een lespakket ‘Veilig in het verkeer met Donald
Duck’ op scholen verspreid. Met dit pakket kunnen kinderen op speelse
wijze meer over het verkeer aan de weet komen.
Provincie:
Tag(s):