donderdag, 7. augustus 2008 - 11:50

Theo Bot nieuwe plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Den Haag

De heer mr. T.P.L (Theo) Bot (57) wordt door de de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, benoemd tot plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

In deze functie volgt hij Lidewijde Ongering op die loco-SG wordt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De heer Bot vervulde verschillende managementfuncties in het openbaar bestuur. Op dit moment is de heer Bot plaatsvervangend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij bekleedt deze functie sinds 2001. Eerder werkte hij als fungerend Hoofdofficier van Justitie van de regio Zaanstreek-Waterland. In de periode daarvoor bekleedde hij verschillende andere functies binnen het Openbaar Ministerie. De heer Bot studeerde Nederlands Recht aan de universiteit van Leiden.

De heer Bot begint op 1 oktober in zijn nieuwe functie.
Provincie:
Tag(s):