woensdag, 16. juli 2008 - 18:26

'Tien procent minder files door regionale verkeerscentrale'

Den Haag

EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn zeer te spreken over het initiatief van het Rijk en de provincie Utrecht om een regionale verkeerscentrale in het leven te roepen die het verkeer op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende provinciale wegennet zal aansturen.

EVO en TLN roepen het Rijk en de overige provincies daarom op om het voorbeeld van Utrecht op te volgen.

Hierdoor zal het aantal files in heel Nederland aanzienlijk afnemen, waardoor de economische schade voor het vervoerend en verladend bedrijfsleven in Nederland aanzienlijk zal verminderen.

De nieuwe verkeerscentrale zal ook data gaan verzamelen over de verkeersdruk op het onderliggende wegennet. Hierdoor ontsluit de overheid een berg aan informatie die van grote invloed kan zijn op de wijze waarop het verkeer van en naar de binnensteden, maar ook van en naar het hoofdwegennet wordt afgewikkeld. Zeker de provincie Utrecht is, gezien de grote problemen op het totale wegennet, erg gebaat bij een dergelijk inzicht.

Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht verwachten dat het opzetten van de regionale verkeerscentrale zal leiden tot 10 procent minder files en betrouwbaardere reistijden. EVO en TLN zien reikhalzend uit naar dit resultaat.

Realtime kennis over de verkeerstromen op het provinciale wegennet ontbreekt momenteel vrijwel overal, wat onontbeerlijk is bij de oplossing van het fileprobleem. Volgens EVO en TLN doen de andere provincies er daarom goed aan om met een dergelijke voortvarende aanpak als Utrecht aan de slag te gaan.
Categorie:
Tag(s):