dinsdag, 26. augustus 2008 - 19:36

Tienduizend euro schade door vernielingen

Berghem

De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Oss heeft bij de politie Brabant-Noord aangifte gedaan van vernielingen in Berghem. Rondom de jongerenontmoetingsplek (JOP) bij de brandweerkazerne in Berghem zijn de afgelopen dagen op grote schaal vernielingen aangericht.
Deze JOP is - op verzoek van de jongeren - in het voorjaar van 2008 opgeknapt; een actie die past in het beleid van de gemeente om te investeren in de leefbaarheid van de kernen.

Door de vernielingen is er op dit moment nog weinig te zien van deze inspanningen in tijd en geld. In de directe omgeving van de JOP zijn de afgelopen dagen

- diverse bomen omgezaagd;
- tegels uit de grond gehaald;
- bomen ‘geringd’ met een mes of ander scherp voorwerp waardoor de kans bestaat dat deze afsterven;
- op verschillende plaatsen graffiti aangebracht met de ‘handtekening’ DBC.

Volgens een ruwe schatting bedragen de kosten voor herstel van alle schade en het verwijderen van de graffiti zo’n 10.000 euro.
Politie Brabant-Noord start een onderzoek naar de vernielingen en wie daar verantwoordelijk voor is.
Provincie:
Tag(s):