woensdag, 2. april 2008 - 12:06

Tientallen boetes tijdens controle op Leidse overwegen

Leiden

Op dinsdag 1 april hielden Politie Hollands Midden en spoorbeheerder ProRail een gecombineerde controleactie bij de overwegen aan de Morsweg en de Haagweg in Leiden. Tijdens deze actie werkten de Buitengewoon opsporingsambtenaren van ProRail (BOA’s) en de politiemensen nauw samen.

ProRail wil met het beboeten van roodlichtovertreders op overwegen het aantal ongelukken, bijna ongelukken en de hieruit voortvloeiende treinvertragingen verder terugbrengen. De ervaring leert dat dit type acties ook een preventieve werking heeft.

De politie hield tijdens de actie een uitgebreide verkeerscontrole op onder andere mobiel bellen, het dragen van een gordel en het bezit van het rijbewijs. Door de samenwerking en het gebruik van dezelfde communicatiemiddelen konden de ProRail-BOA’s en de politiemensen elkaar helpen met het constateren van overtredingen en het staande houden van overtreders.

De actie in Leiden was de eerste in Zuid Holland waarin op zo’n grote schaal tussen ProRail en de politie werd samengewerkt. In totaal zijn er 67 boetes waarvan 36 voor het rood licht negeren van een spoorwegovergang en enkele tientallen waarschuwingen uitgedeeld. ProRail streeft ernaar meer van dit soort gezamenlijke acties te houden.

Per jaar vallen nog steeds tientallen doden op overwegen door gevaarlijk verkeersgedrag en zijn er zo’n 150 bijna-ongelukken. Voor machinisten zijn dit traumatische momenten. Daarnaast veroorzaken deze incidenten treinvertragingen.


Sinds 2003 voert ProRail een actief beleid tegen treindienstverstoringen door buitenstaanders. Hieronder vallen bijvoorbeeld: langs het spoor lopen, sluipverkeer langs het spoor, het spoor oversteken, loslopende dieren, vandalisme, koperdiefstal, overlast door volkstuinen en verkeersovertredingen op overwegen. Het plaatsen van hekwerken, cameratoezicht, surveillance, voorlichting op scholen, het ontruimen van volkstuinen en acties op overwegen hebben ertoe geleid dat treindienstverstoringen door buitenstaanders per jaar met ongeveer 30 procent af zijn genomen.
Provincie:
Tag(s):