dinsdag, 23. december 2008 - 22:42

Tijdelijk gebruik Scheldeterrein voor evenementen

Vlissingen

Het college van B&W heeft ingestemd met een ontwikkelingsplan voor het
tijdelijk gebruik van het Scheldeterrein. Het publiek krijgt hiermee toegang tot het gebieden kan genieten van tijdelijke evenementen. De planning is dat in de zomer van 2009 deeerste activiteiten plaatsvinden, die een nautisch en/of cultureel karakter zullen hebben.

Deze tijdelijke invulling heeft als doel om het Scheldekwartier onder een breed publiek onder de aandacht te brengen en de interesse om straks in het gebied te gaan wonen,werken en recreëren aan te wakkeren.

Het projectbureau Scheldekwartier/Kenniswerf gaat de invulling vanuit de gemeente trekken. Het is de bedoeling dat externe organisaties activiteiten gaan organiseren en dat de gemeente daarbij ondersteuning biedt. Zo zal de gemeente zorgen voor verschillende faciliteiten, zoals de
tijdelijke inrichting van het gebied inclusief fiets/voetgangersroute, parkeer- en nutsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

Het gaat om een deel van het Scheldeterrein: de activiteiten zullen vooral aan de noordzijde van het Dok plaatsvinden. De komende periode bekijkt het projectbureau hoe het programma voor het tijdelijk gebruik vorm
kan krijgen. Onderdelen kunnen evenementen, exposities en beeldende kunstprojecten zijn.

Evenementen zullen goed afgestemd worden met andere activiteiten die rond de zomer plaatsvinden in Vlissingen. Ook zal er overleg plaatsvinden met de Vlissingse horecaondernemers en de middenstand. Het uitgangspunt is dat evenementen zoals het Bevrijdingsfestival en de kermis op hun bestaande plek blijven. Tot slot zal er gelet worden op
de aard van de activiteiten en dan met name naar de link met het nautische karakter van hetgebied.

Uiteraard zullen zowel de voorbereidende werkzaamheden op het terrein als de activiteiten zelf afgestemd worden met de ontwikkeling van het Scheldekwartier.
Provincie:
Tag(s):