vrijdag, 14. maart 2008 - 12:45

Tijdelijk uitstel voor sanering strooiveld Noorderveld

Nieuwegein

Al eerder werd bekend dat uit bodemonderzoeken van de gemeente Nieuwegein blijkt dat de bovenste laag van het strooiveld van begraafplaats Noorderveld vervuild is met zink, koper en nikkel. De gemeente is wettelijk verplicht de bodemvervuiling aan te pakken. De gemeente heeft echter bij de provincie vanwege dit speciale geval (de vervuilde grond betreft een strooiveld)

een verzoek ingediend voor ontheffing van die sanering. Onlangs heeft de provincie laten weten dat ze, gezien de maatschappelijke gevoelige situatie, akkoord gaat met uitstel van de sanering, echter slechts voor de periode van vijf maanden. In de tussentijd dient de gemeente een plan van aanpak op te stellen voor een langdurige oplossing voor dit probleem.
Provincie:
Tag(s):