dinsdag, 9. september 2008 - 20:14

Tijdelijke opvang asielzoekers in Hunzepark Gasselternijveen

Gasselternijveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het Hunzepark zijn overeengekomen dat vanaf 15 september 2008 tot uiterlijk 15 april 2009 maximaal 120 asielzoekers worden ondergebracht op het Hunzepark te Gasselternijveen. De komst van de asielzoekers zal gefaseerd plaatsvinden van 30 bewoners per 15 september aanstaande naar 120 bewoners op 1 oktober aanstaande.

Gedurende deze periode zijn de asielzoekers ingezetenen van onze gemeente. Vandaar dat wij onlangs met betrokken partijen hebben gesproken over de afspraken tussen het COA en de exploitant over onder meer de huisvesting op het Hunzepark, de samenstelling van de groep asielzoekers, de begeleiding en opvang daarvan, alsmede aspecten op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierbij was ook een afvaardiging van de Vereniging Dorpsbelangen aanwezig.

Het COA heeft de directie van het Hunzepark na de positieve ervaringen van de afgelopen jaren opnieuw benaderd voor tijdelijke opvangplaatsen. Deze vraag komt voort uit een dringende behoefte aan opvangcapaciteit in heel Nederland.

De gemeente heeft de bewoners van Gasselternijveen door middel van een brief geïnformeerd over de opvang van de asielzoekers in het Hunzepark.
Provincie:
Tag(s):