maandag, 24. november 2008 - 22:37

Tijdelijke regeling werktijdverkorting vanwege kredietcrisis

Den Haag

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor hun werknemers. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast komen zogenoemde mobiliteitscentra om mensen die met ontslag bedreigd worden tijdig aan een andere baan te helpen.

Minister Donner zet de werktijdverkorting in om bedrijven te ondersteunen bij het opvangen van de eerste schokgolf van de kredietcrisis, en om te voorkomen dat bedrijven overhaast werknemers ontslaan. Het doel is nadrukkelijk niet om gewone bedrijfsrisico’s op te vangen. De regeling zal openstaan tot 1 januari 2009 of zoveel eerder als het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan, is bereikt. De beleidsregel voor de werktijdverkorting wordt deze week in de Staatscourant gepubliceerd.

Er gelden voor aanvragen van bedrijven aanvullende voorwaarden. Zo moet het omzetverlies van een bedrijf in de twee maanden voor de aanvraag minimaal 30 procent zijn. Ook wordt de daling vergeleken met de situatie van het jaar ervoor. Het bedrijf moet verder bereid zijn werknemers in de tussentijd te scholen of bij een ander bedrijf te detacheren. Voor de regeling is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar.

De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden. Bedrijven kunnen voor de omvang van het omzetverlies werknemers naar huis sturen; bij bijvoorbeeld 35 procent omzetverlies kan voor 35 procent van de werknemers werktijdverkorting worden aangevraagd. De werknemers blijven in dienst van het bedrijf en ontvangen gewoon loon; de overheid betaalt de werkgever dan de WW-uitkering. Omdat werkgevers er naar streven de werknemers voor wie ze werktijdverkorting aanvragen in dienst te houden, zal de verlening van werktijdverkorting in het algemeen geen gevolgen hebben voor de WW-uitkering als de werknemer later alsnog ontslagen wordt.

De eerste mobiliteitscentra worden binnenkort ingericht. Dit gebeurt in regio’s waar het aantal ontslagen als gevolg van de kredietcrisis snel stijgt of bij bedrijven waar de economische terugval niet tijdelijk is. Ze zijn vooral bedoeld om ontslagen te voorkomen en werknemers die overbodig zijn met behulp van publieke en private partijen een plek in een ander bedrijf te bezorgen. Daarnaast gaan de mobiliteitscentra werknemers detacheren en scholen die in de wtv-regeling zitten.

Het UWV zet de centra op, in nauw overleg met sociale partners en lokale en regionale overheden. Het UWV krijgt hiervoor een startbudget van € 5 miljoen.
Categorie:
Tag(s):