woensdag, 14. mei 2008 - 14:07

Tijdelijke sluitingen voor Hollandse Brug A6

Almere

In verband met de versterkingswerkzaamheden aan de Hollandse Brug over het Gooimeer (A6) is de brug de komende maanden enkele keren afgesloten voor alle vrachtverkeer richting Amsterdam. Dit is nodig vanwege de trillingen die het vrachtverkeer veroorzaakt. Daarmee bestaat de kans op scheuren in het nieuw aan te leggen wegdek.

Perioden waarin gewerkt wordt
Het gaat om afsluitingen op:
Vrijdag 16 mei, vrijdag 23 mei, vrijdag 30 mei, vrijdag 6 juni, vrijdag 13 juni (reservedatum), vrijdag 20 juni, vrijdag 27 juni en vrijdag 4 juli (reservedatum).

De afsluitingen beginnen vrijdagochtend om 10 uur en duren tot zaterdag uiterlijk 18.00 uur. Als het werk eerder gereed is, wordt de brug weer opengesteld voor het vrachtverkeer. Houd daarom de borden langs de weg in de gaten voor de meest actuele informatie. Kijk voor actuele tijden ook op www.rijkswaterstaat.nl.

In de zomerperiode vinden op donderdag 17 juli en donderdag 14 augustus afsluitingen voor het vrachtverkeer plaats. Deze afsluitingen zullen enkele dagen duren. Dit is nodig vanwege het uitharden van het beton. Zodra meer bekend is over de exacte duur van deze afsluitingen, informeren we u hierover.

Handhaving
Vrachtverkeer dat toch de brug oprijdt, wordt via een verkeerssysteem stopgezet en alsnog via de afrit de brug afgeleid. U dient hierbij rekening te houden met vertraging en extra oponthoud, ook voor het overige wegverkeer. Daarom verzoeken wij u dringend de omleidingsroute te volgen.

Omleidingsroute
Het vrachtverkeer wordt vanaf knooppunt Almere omgeleid via de A27 en de A1.

Veerpont
De veerpont blijft tussen 06.00 uur en 22.00 uur volgens een dienstregeling varen en is in beide richtingen toegankelijk voor vrachtwagens tot 12 meter. Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan. De route naar de pont wordt met borden langs de weg aangegeven.

Vrachtverkeer richting
Naar verwachting kan het vrachtverkeer richting vanaf medio juli weer gebruik maken van de brug. Ook dan zal het vrachtverkeer rekening moeten houden met tijdelijke afsluitingen in verband met versterkende werkzaamheden.

Het overige wegverkeer op de brug
Voor het overige verkeer blijven in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar en een wisselstrook in de filerichting. Om mogelijke extra verkeerdrukte te beperken, zet Rijkswaterstaat tot 1 juli, de start van de zomervakantie, extra mobiliteitsmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De vluchtstrook wordt in de ochtendspits uitsluitend gebruikt door de (snelweg)bussen en van pools die als filealternatief voor forensen worden ingezet.
Buiten de ochtendspits is deze strook afgesloten voor al het verkeer.

Meer weten over de Hollandse Brug? op www.rijkswaterstaat.nl
Situatie Hollanse Brug
Provincie:
Tag(s):