maandag, 21. januari 2008 - 13:38

Tijdelijke snelheidsbeperking N361

De Marne

In opdracht van de NAM wordt een ondergrondse gastransportleiding aangelegd die de provinciale weg N361 nabij Vierhuizen zal kruisen.
Aan- en afvoer van materiaal en materieel vindt plaats door vrachttransporten.

hoofdrijbaan van de provinciale weg N361, vanaf 250 meter ten oosten van de tijdelijke toegang tot het werkterrein, ter hoogte van km. 30.3/30.4, tot 250 meter ten westen ervan, een maximumsnelheid van 50 km per uur ingesteld.

Verder wordt de weggebruiker gewezen op de mogelijke aanwezigheid van langzaam verkeer (tractoren e.d.) op de hoofdrijbaan van de N361, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de weg genaamd Westpolder en de Strandweg. De maatregelen gelden met ingang van 21 januari 2008 tot medio juni 2008, op werkdagen van 07.00 tot 18.00 uur.
Provincie:
Tag(s):