maandag, 17. maart 2008 - 9:29

Tijdelijke verkeersplateaus op Westelijke Parallelweg

Volgende maand gaat waterschap Zeeuwse Eilanden twee tijdelijke verkeersplateaus plaatsen op de Westelijke Parallelweg tussen Krabbendijke en Yerseke. Deze plateaus moeten de snel-heid van het verkeer omlaag brengen en risico’s op ongelukken met ernstige letsel voorkomen.

Sinds 2004 is de Westelijke Parallelweg een fietsweg: een weg met een verhoging in het midden en waar een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur geldt. Begin vorig jaar heeft het waterschap een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder gebruikers van de vijf fietswegen. De fietsweg op de Westelijke Parallelweg scoorde daarin negatief.

Ondanks de verhoging werd het helaas niet veiliger voor de fietsers en bleven motorvoertuigen te hard rijden. Ook veel bussen maken gebruik van deze weg. Samen met de gemeente onderzoekt het waterschap of het mo-gelijk is om al in 2009 een fietspad langs deze weg aanleggen. Voor het zover is, moeten nu al maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen waarborgen.

De negatieve score van deze fietsweg heeft verschillende redenen. Ten eerste rijden hier 800 voertuigen en 600 fietsers per dag. Een goede verhouding voor een fietsweg blijkt nu 2 (fiets):1 (auto) te zijn. Ten tweede is deze weg een druk bereden route van lijnbussen geworden.

Ten slotte gaat het hier om een lange rechte weg, waardoor de functie van de fietsweg teniet wordt gedaan. Om kans op ongelukken met ernstig letsel te voorkomen, moeten de fietsers en vooral bussen van elkaar worden gescheiden. De oplossing om een confrontatie tussen deze ver-keersdeelnemers te voorkomen is een fietspad nodig.
Provincie:
Tag(s):