donderdag, 17. april 2008 - 20:25

Tilburg en G27 werken duurzaam

Tilburg

Tijdens de conferentie ´Naar een duurzame voorraad´ in de Talent Factory gisteren in ´s-Hertogenbosch, heeft onder meer de gemeente Tilburg de ministers Cramer, Van der Halder en Vogelaar een aanbod gedaan in de vorm van acht duurzame speerpunten. In de acht aangeboden speerpunten op het gebied van duurzaamheid, beschrijven de G27 de projecten die zij de komende drie jaren uitvoeren voor CO2-besparing en kwaliteitsverbetering van de gebouwde leefomgeving. Ook hebben de gemeenten acht benodigdheden benoemd waarin zij het rijk vragen hen hierin concreet te ondersteunen.

De speerpunten behelzen onder meer het inkopen van duurzaam geproduceerd hout, het toepassen van de prestatiegerichte werkwijze voor duurzaam bouwen bij nieuwbouw van woningen en scholen, participeren in het implementatieprogramma ‘Naar een duurzame
voorraad’, het verstrekken van laagrentende leningen voor particuliere woningeigenaren, het uitvoeren van pilots in het kader van ‘Meer met Minder’ en het beschikbaar stellen van menskracht voor regionale en landelijke expertpools.
Provincie:
Tag(s):