maandag, 8. december 2008 - 18:27

Tilburg krijgt eigen postzegel in 2009

Tilburg

Tilburg wordt vereeuwigd op een postzegel. Volgend jaar biedt TNT Post de stad Tilburg een uniek postzegelvel aan. Dit vel bevat vijf dezelfde postzegels met een frankeerwaarde van 44 eurocent, waarop de highlights van Tilburg prachtig in beeld zijn gebracht.

Het ontwerp van de postzegel wordt strikt geheim gehouden tot het moment dat TNT Post het postzegelvel officieel aan de stad aanbiedt. Begin maart volgend jaar zal de postzegel op passende wijze worden onthuld door Stichting Tilburg 2009, Gemeente Tilburg en TNT Post.

De Tilburgse postzegel is een initiatief van Stichting Tilburg 2009 die het jubileumjaar aangreep om Tilburg extra onder het voetlicht te brengen. Samen met andere jubilerende Nederlandse steden, Roosendaal en Assen, is Tilburg door TNT Post geselecteerd voor deze serie.

De postzegel is onderdeel van de serie 'Mooi Nederland' waarop jaarlijks een vijftal steden op een bijzondere manier worden uitgelicht. In 2009 zijn dit, naast Tilburg, Roosendaal en Assen, Delfzijl en Oosterhout.

TNT Post geeft sinds 2005 de serie ‘Mooi Nederland’ uit waarop interessante steden en plaatsen worden geportretteerd. Deze postzegels zijn gewijd aan Nederlandse steden of dorpen met een bijzonder jubileum of met een grote cultuurhistorische waarde. De serie wordt ieder jaar door een ander ontwerpbureau gemaakt. In 2005 is het 'Mooi Nederland' concept als een driejarige serie opgezet, wegens succes is de serie alweer voor het 2e jaar verlengd.
Provincie:
Tag(s):