maandag, 14. april 2008 - 20:45

Tilburgse wethouders stappen op

Tilburg

Alle Tilburgse wedhouders zijn maandagmiddag opgestapt. Aanleiding is een fundamenteel verschil van bestuurlijke visie op de ontwikkeling van deze stad tijdens een debat op maandagochtend in de commissie Economie. Burgemeester Ruud Vreeman heeft dat maandag bekendgemaakt.

Concreet besprak de commissie een voorstel over de verdere ontwikkeling van het Midi-Theater. Coalitiepartij CDA nam afstand van het collegevoorstel en daarmee van de bestuurlijke lijn die hieraan ten grondslag ligt. Portefeuillehouder Hans Janssen (CDA) liet naar aanleiding hiervan aan het college weten zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Zijn collega-wethouders betreuren het vertrek van Janssen ten zeerste en zien in hem een zeer gewaardeerde collega. Ze kenschetsen zijn stijl van besturen als daadkrachtig, ondernemend en ambitieus. Hiermee zien ze hem als belangrijke ambassadeur van de filosofie van dit college.

De overige wethouders zien dat er niet alleen sprake is van een fundamenteel verschil van mening tussen wethouder Janssen en de CDA-fractie. Zij vinden dat er sprake is van een gebrek aan noodzakelijk vertrouwen over de manier waarop over de toekomst van de stad wordt gedacht. Het college wil hierin ondernemend zijn, kansen benutten, investeren in de toekomst en die ambitie samen verwezenlijken met partners uit alle maatschappelijke velden. Hans Janssen zette tijdens het debat in de commissie die visie van het voltallige college uiteen. De overige wethouders besloten daarna hun ontslag in te dienen.

Met een verklaring van burgemeester Ruud Vreeman en een toelichting door Hans Janssen maakten de wethouders hun besluit bekend.

Volgens de gemeentewet gaat het ontslag van een wethouder effectief in na een maand, tenzij eerder sprake van opvolging is. Is er na een maand nog geen nieuw college, dan treedt de burgemeester in de plaats van de wethouders.
Provincie:
Tag(s):