vrijdag, 30. mei 2008 - 12:00

Tips voor veilig versieren

Almere

Nu het EK steeds dichterbij komt, kleuren meer en meer huizen oranje. Ook Almere bereidt zich voor op het EK. De eerste oranje-versieringen zijn al gesignaleerd. De gemeente raadt iedereen aan om de brandveiligheid bij het versieren goed in de gaten te houden en geeft daarom de volgende tips.

De gemeente Almere vraagt iedereen om rekening te houden met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de auto's van de reiniging.

Bij het versieren van de 'openbare weg' moet men erop letten dat de straatversiering ten minste 4.65 m boven de rijweg of de rijbanen hangt. Dit om wagens van de hulpdiensten en de vuilniswagens onbeperkt te kunnen laten rijden.

Als de versiering te laag hangt, bestaat de kans dat deze wordt stukgereden of dat men wordt gevraagd de versiering direct te verwijderen. Schade die ontstaat door te laag opgehangen straatversiering komt voor rekening van de versierders.

Voor de toegankelijkheid voor de hulpdiensten is het bovendien van belang dat een wegbreedte van tenminste 3,5 m wordt vrijgehouden.

Tips voor de horeca
De horeca is over het algemeen goed op de hoogte van de (brandveiligheids)regels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. Men raadt alle ondernemingen aan om hier nog eens naar te kijken voor de start van het EK.

Tips voor het versieren van je eigen huis
• Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Zorg er dus voor dat u versieringen hebt met de juiste brandvertragende kwaliteit. Als het goed is staat dit op de verpakking. Bij twijfel kunt u de versieringen beter niet aanschaffen.
• Versiering moeten minimaal vijftig centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen, dus ook van de televisie. Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Almere. U kunt ook contact opnemen met Dienst Stadsbeheer, Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, (036) 539 99 11. Zij adviseren u graag over versieringen en brandveiligheid.
Provincie:
Tag(s):