vrijdag, 8. februari 2008 - 19:28

Toch boerkaverbod

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Hirsch Ballin (Justitie), Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en Plasterk (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) ingestemd met het kabinetsstandpunt over gezichtsbedekkende kleding.

Het kabinet vindt gezichtsbedekkende kleding onwenselijk. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding belemmert de open onderlinge communicatie tussen mensen en gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en bemoeilijkt de positie van vrouwen in het maatschappelijk verkeer.

Tegelijkertijd is het dragen van islamitische gelaatsbedekkende kleding als een boerka of nikaab een uiting van godsdienst, en de godsdienstvrijheid mag alleen in bijzondere en nauwkeurig omschreven situaties worden beperkt. Het kabinet heeft haar standpunt aan de tweede kamer bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):