vrijdag, 18. januari 2008 - 21:10

Toch 'gratis' schoolboeken in 2008-2009

Amsterdam

Het gratis lesmateriaal in het voortgezet onderwijs wordt in twee stappen ingevoerd. Voor komend schooljaar wordt het geld voor het lesmateriaal rechtstreeks overgemaakt aan de ouders van middelbare scholieren. Voor iedere leerling ontvangen zij 308 euro belastingvrij. Dat is de gemiddelde prijs van een boekenpakket. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld naar de scholen. De scholen doen de inkoop en het lesmateriaal is gratis voor ouders en leerlingen. De ministerraad heeft hiermee op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd.

De kosten voor ouders met schoolgaande kinderen worden hiermee aanzienlijk verlaagd, scholen krijgen meer vrijheid in hun leermiddelenbeleid en er kan een gezonde marktwerking op de educatieve boekenmarkt ontstaan. Met dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan de afspraak uit het coalitieakkoord. Eerder werd ook al het lesgeld afgeschaft.

De invoering van de schoolboeken vindt plaats in twee stappen. Voor dit schooljaar 2008-2009 ontvangen de ouders voor iedere leerling een tegemoetkoming van 308 euro. De tegemoetkoming wordt automatisch in de maand december verstrekt op basis van reeds aanwezige gegevens bij de Informatie Beheer Groep (IBG) en de Sociale verzekeringsbank (Svb).
Categorie:
Tag(s):