dinsdag, 11. november 2008 - 12:51

Toch rechtzaak voor mogelijk dooddrukken arrestant

Amsterdam

De nabestaanden van een arrestant, die in juni 2003 is overleden na enkele voorvallen in het hoofdbureau van politie te Amsterdam, hebben in 2005 bij het gerechtshof te Amsterdam geklaagd over de beslissing van het openbaar ministerie om de bij die voorvallen betrokken arrestantenverzorgers en politieambtenaren niet te vervolgen wegens strafbare betrokkenheid bij de dood van die arrestant.

De betrokkenen worden door de nabestaanden ervan beschuldigd door hun wijze van optreden tegen de arrestant verantwoordelijk te zijn voor diens overlijden. De nabestaanden zien in de medische rapportage sterke aanwijzingen dat positionele asphyxie (dooddrukken) heeft geleid tot de dood van de arrestant. De officier van justitie is evenwel van oordeel dat de betrokkenen juist hebben gehandeld en voorts dat niet kan worden bewezen dat hun handelen de dood van de arrestant heeft veroorzaakt.

Het hof in Amsterdam heeft bij beschikking van 10 november 2008, de officier van justitie te Amsterdam bevolen alsnog tot dagvaarding over te gaan. Het hof heeft daarbij opgemerkt dat het gebleken gebrek aan enige kennis bij betrokkenen van het fenomeen positionele asphyxie hoe dan ook zeer zorgwekkend is en onbegrijpelijk gelet op de al jaren bestaande medisch-forensische literatuur over dit onderwerp.
Provincie:
Tag(s):