donderdag, 10. april 2008 - 9:04

Toch strafvervolging Jomanda voor dood Sylvia Millecam

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) moet toch overgaan tot de strafvervolging van Jomanda en een tweetal artsen vanwege hun handelwijze met betrekking tot het ziekteproces van de comédienne Sylvia Millecam. Dit heeft het Gerechtshof te Amsterdam bevolen. Millecam overleed op 20 augustus 2001 aan de gevolgen van onbehandelde borstkanker.

Door de Vereniging tegen de kwakzalverij en de Stichting Skepsis waren op basis van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering klachten ingediend die strekten tot de strafvervolging van deze artsen en Jomanda.

Het openbaar ministerie had besloten hun strafzaken te seponeren, aangezien Millecam volgens het openbaar ministerie bewust zou hebben gekozen voor een alternatieve behandeling van haar ziekte, en in die keuze vasthoudend en niet beïnvloedbaar was.

Anders dan het openbaar ministerie oordeelt het hof dat bij de besluitvorming van Millecam vraagtekens kunnen worden geplaatst, aangezien er aanwijzingen zijn dat Millecam ten onrechte in hoge mate heeft vertrouwd op de mededelingen van deze artsen en Jomanda dat haar aandoening geen borstkanker betrof, maar een bacteriële infectie.

De artsen en Jomanda kunnen bovendien naar het voorlopig oordeel van het hof niet onder miskenning van de eigen verantwoordelijkheid verwijzen naar de keuzes van een patiënte indien die patiënte door hen niet juist en volledig is geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):