woensdag, 12. maart 2008 - 11:42

Toegangspassen overheid gekraakt

Den Haag

Er komen extra verschepte toegangsmaatregelen bij ingangen van Rijksgebouwen. De reden hiervoor is dat de Radboud Universiteit Nijmegen recent heeft aangetoond dat chips, die gebruikt wordt in de toegangspassen, makkelijk te vervalsen zijn.

Het gaat hier om alle (toegangs-)passen waarin de zogenaamde Mifare Classic-chip is verwerkt zonder additionele beveiligingsmaatregelen (zoals bij de OV-chipkaart wel het geval is). Deze chip wordt gebruikt in naar schatting 2 miljoen toegangspassen in Nederland en 1 miljard passen wereldwijd.

In diverse Rijksgebouwen, gebouwen van andere overheden en overheidsinstanties en in de private sector wordt in het toegangscontrolesysteem gebruik gemaakt van deze chiptechnologie.

De invoering van de Rijkspas, waarin een andere technologie toegepast zal worden, was voorzien voor het vierde kwartaal van dit jaar. Bekeken wordt of dit traject nu versneld kan worden. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de AIVD verzocht te adviseren over de beveiligingsaspecten van de Rijkspas.

In de tussenliggende periode zullen rijksbreed waar nodig aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen worden. Daarnaast heeft de minister collega-bewindslieden verzocht de (maatschappelijke) sectoren die ressorteren onder hun bevoegdheid in te lichten opdat zij maatregelen kunnen treffen.
Provincie:
Tag(s):