zondag, 16. november 2008 - 20:23

Toekomst zwembad ‘t Meekenesch

Oost Gelre

De toekomst van het zwembad in Lichtenvoorde staat volop in de aandacht. Er is en wordt veel over gezegd en geschreven. De discussie lijkt echter ook een ongewenst neveneffect te hebben. Wethouder Henk Gerrits hierover: “Wij merken dat er grote terughoudendheid is om bijvoorbeeld zwemlessen of abonnementen af te nemen. Kennelijk vanuit de indruk dat ‘het zwembad toch dicht gaat’. Dat die tendens ontstaat vind ik erg spijtig�.

Hieronder een overzicht van de discussie rondom de toekomst van ’t Meekensch:

· Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het zwembad in Lichtenvoorde. Dat gaat bijvoorbeeld over de beschikbare zwemcapaciteit in Oost Gelre en directe omgeving en hoe die zich verhoudt tot de huidige en toekomstige vraag naar zwemwater in de gemeente. Maar ook de consequenties van behoud van het zwembad worden in het onderzoek op een rij gezet.

· Alle opties zijn dus nog open. Er is nog niets beslist over de toekomst van het zwembad.

· Begin 2009 wordt op basis van het onderzoek de discussie gevoerd over de toekomst van het zwembad. Eerst zal het college van B&W zijn standpunt bepalen. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad die de uiteindelijke beslissing neemt.

Met deze duidelijke beleidslijn wil wethouder Gerrits de discussie over het zwembad loskoppelen van het dagelijkse gebruik. “De boodschap mag duidelijk zijn. Discussieer mee over de toekomst van het zwembad, maar neem ondertussen wel gewoon zwemles of koop ook een abonnement zoals je gewend was. Net als iedereen wacht ik de resultaten van het onderzoek af. Maar op dit moment is mijn oproep aan doelgroepen en mensen die zwemles willen nemen: We hebben een zwembad in Lichtenvoorde. Maak er gebruik van.�
Provincie:
Tag(s):