donderdag, 3. juli 2008 - 16:49

Toekomstige gebruikers Oranjeplein stellen eisenplan op

Drimmelen

De gebruikers van de maatschappelijke voorzieningen van het project Oranjeplein gaan in samenwerking met adviesbureau ICS een programma van eisen voor de voorzieningen opstellen. De gebruikers zijn basisschool De Zonzeel, Theek 5, Speel-o-theek, Kunstuitleen en Stichting Lokale Omroep Drimmelen (SLOD). Het programma van eisen is nodig als startdocument voor de ontwerpfase.

Gezien de fase waarin het project Oranjeplein zich bevindt is het noodzakelijk om op korte termijn voor de maatschappelijke voorzieningen tot een programma van eisen te komen.
Woningstichting Volksbelang en de gemeente Drimmelen stellen momenteel een intentieovereenkomst op. In augustus beginnen dan de nodige procedures en komt het project Oranjeplein ter inzage. In het najaar volgt behandeling in de gemeenteraad.

De basisschool heeft al enige tijd geleden een programma van eisen opgesteld en Theek 5 heeft een visie ontwikkeld voor de nieuwe huisvesting aan het Oranjeplein. Vanuit de andere gebruikers, te weten Speel-o-theek, Kunstuitleen en SLOD, zijn nog geen uitgangspunten geformuleerd. Een integraal programma van eisen ontbrak echter nog.

De gebruikers komen in drie werkbijeenkomsten samen om een integraal programma van eisen op te stellen. In het programma van eisen worden onder andere uitgangspunten geformuleerd over de activiteiten die in de nieuwbouw gaan plaatsvinden, ruimtelijke samenwerking, clustering van ruimten en beleving en sfeer en uitstraling van het gebouw.
Het programma van eisen dient als startdocument voor de ontwerpfase door de architect. Ook kan het gebruikt worden als document om de plannen rond de nieuwbouw te communiceren naar ouders, abonnees, leden en luisteraars.
Provincie:
Tag(s):