zaterdag, 5. januari 2008 - 12:10

Toename geweld baart politie Twente zorgen

twente

Uit de jaarcijfers van 2007 van de politie Twente blijkt dat de criminaliteit is gedaald. Met name kleine vermogens- delicten zoals woninginbraken, autodiefstallen, auto-inbraken en berovingen laten een afname zien. Daar staat tegenover dat enkele geweldsmisdrijven een flinke toename laten zien. Het gaat om zakkenrollen, openlijk geweld tegen personen, overvallen en moord en doodslag. Deze ontwikkeling baart de Politie Twente zorgen.

Het persoonsgerichte geweld staat in het verlengde van verdergaande verruwing, hufterigheid en agressie in de samenleving. De Politie Twente wil haar bijdrage leveren in de aanpak van deze algemeen maatschappelijke ontwikkeling en geeft de aanpak van geweld daarom nog meer aandacht in 2008.

Repressie door de politie moet worden aangevuld met samenwerking met andere instanties gericht op preventie en een ketenbenadering. Ook is actieve betrokkenheid van burgers van belang voor succes. De Politie Twente gaat haar organisatie aanpassen en gerichter sturen op het behalen van afgesproken resultaten zodat de veiligheid in Twente toeneemt.
Provincie:
Tag(s):