maandag, 10. november 2008 - 21:20

Toename starters in derde kwartaal 2008

Almere

Na een daling van de groei vorig kwartaal, is het aantal starters weer gegroeid.

Elk kwartaal bekijkt de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland de fluctuaties op het gebied van startende ondernemers en opgeheven ondernemingen. Er blijkt een lichte stijging van bedrijfsopheffingen en een duidelijke toename van startende ondernemers.

Na een scherpe daling vorig kwartaal, is het aantal starters in Gooi-, Eem- en Flevoland in het derde kwartaal van 2008 weer toegenomen. Met een toename van 17% ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal starters uitgekomen op ruim 1600.

Tevens is voor het eerst sinds begin 2008 ook het aantal opheffingen toegenomen. In het derde kwartaal zijn in totaal bijna 1000 bedrijven in de regio opgeheven. Dit is een toename van 7% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Regionale stijging groter dan landelijk gemiddelde
Zowel starters als opheffingen zijn iets harder toegenomen dan het landelijke gemiddelde. In het Gooi en Flevoland is het aantal starters in het derde kwartaal met 25% toegenomen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De toename van het aantal starters in Eemland was slechts 3%.

De groei van het aantal opheffingen in Flevoland was met 4% het laagst in het Kamergebied. In Eemland en het Gooi ligt de toename van het aantal opheffingen met respectievelijk 9 en 11% een stuk hoger.

Veel starters in zorg en welzijn
Relatief gezien, zijn de meeste starters actief in gezondheid en welzijn. De groep welzijn bestaat voor een groot deel uit thuiszorg en praktijken voor psychotherapeuten en psychologen. Kappers en schoonheidsverzorgers gevolgd door de economische diensten zoals organisatieadviesbureau´s staan op de tweede en derde plaats.

Opheffingen
Aan de top van de opheffingen staan de banken en verzekeringen met daarin voornamelijk assurantietussenpersonen, financiële instellingen en beleggingsadviseurs. Gezondheid en welzijn gevormd door voornamelijk kinderopvang is de tweede op de lijst, gevolgd door detailhandel non-food.

Of de toename van het aantal opheffingen het gevolg is van de wereldwijde kredietcrisis is niet zeker. Toch is te zien dat de financiële dienstverleners met producten gerelateerd aan banken, verzekeringen en beleggingsmaatschappijen, aan de top staan van de groep opgeheven bedrijven.

Mocht de toenemende trend van het aantal opheffingen zich naar andere sectoren verspreiden, krijgt de regionale economie last van de teruglopende economische groei en de kredietcrisis.

Toch is ondanks de zorg over de toename van opheffingen ook nog hoop voor de regionale economie, omdat het aantal starters opnieuw is gegroeid. Tot slot is het aantal starters nog steeds beduidend hoger dan het aantal opheffingen.
Provincie:
Tag(s):