donderdag, 4. september 2008 - 19:35

T.O.M voorkomt voortijdig schoolverlaten

’s-Hertogenbosch

De gemeente wil er samen met scholen voor zorgen dat jongeren een opleiding volgen die goede kansen geeft op de arbeidsmarkt. De gemeente probeert voortijdig schoolverlaten dus te voorkomen. In het algemeen geldt dat minimaal een diploma op mbo-2 niveau, havo of vwo gewenst is. We noemen zo’n diploma een startkwalificatie. De gemeente registreert op grond van de wet op de Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) of jongeren tot 23 jaar een startkwalificatie hebben. Als dit niet het geval is, wordt geprobeerd om jongeren weer naar school te begeleiden, mogelijk in combinatie met werk.

Het T.O.M.-project heeft twee coaches die jongeren benaderen. Vaak gaan ze hiervoor op huisbezoek. Als jongeren aangeven dat ze weer naar school willen en/of willen werken, wordt een individueel traject uitgevoerd. Zo’n traject kan bestaan uit beroeps- en interessetesten, coaching, training of stages.
Naast begeleiding door een coach, gaan veel jongeren naar T.O.M.’s Place. T.O.M.’s Place is een grote ruimte op het terrein van het Koning Willem I College. Hier wordt groepsgewijs twee dagen per week, met twee begeleiders, gewerkt aan de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en worden jongeren geholpen om een beroeps- of studiekeuze te maken. Nadat een T.O.M.-jongere is uitgestroomd naar school of werk, houden de coaches nog lange tijd contact om er zeker van te zijn dat het (deze keer) wel gaat lukken.
Provincie:
Tag(s):