donderdag, 10. januari 2008 - 21:36

Topjaar voor verkoop bedrijven-terreinen Hoogeveen

Hoogeveen

Na het topjaar 2006 waarin de gemeente Hoogeveen ruim 13 ha grond aan bedrijven verkocht, valt ook 2007 in positieve zin op. Vorig jaar is ruim 12,5 ha verkocht, 125.000 m2. Dat is ruim 2,5 hectare meer dan de prognoses.

De grondverkoop in 2007 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de verkoop van grond op Buitenvaart: 11.8 ha. Bij de grondverkoop waren 20 Hoogeveense bedrijven betrokken, 4 uit de regio en 5 van buiten de regio. Bij veel grondtransacties zijn bedrijven betrokken met een ruime werkgelegenheid en een profiel dat aansluit bij de Hoogeveens arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de vestigingen van Teeling Petfood en Kraats Kaas.

Op dit moment heeft de gemeente al weer voor meer dan 10 ha serieuze vestigingsverzoeken in de pijplijn. Bovendien is de eerste verkoopakte in 2008 op 3 januari jl. gepasseerd. Daarme staan de eerste twee hectares alvast genoteerd voor 2008.

Ook de groei van de werkgelegenheid was hoog in Hoogeveen afgelopen jaar. Hoogeveen scoorde in absolute zin de meeste extra arbeidsplaatsen van geheel Drenthe, namelijk 1000.
Provincie:
Tag(s):