vrijdag, 14. maart 2008 - 15:32

Tracébesluiten tweede Coentunnel en Westrandweg vastgesteld

Amsterdam

De ministers Eurlings (VenW) en Cramer (VROM) hebben het tracébesluit voor de Westrandweg vastgesteld. Ook hebben beide ministers het wijzigingsbesluit Tracébesluit capaciteitsuitbreiding Coentunnel met betrekking tot luchtkwaliteit vastgesteld. Daarmee is ook het Tracébesluit voor de Tweede Coentunnel definitief geworden. Beide trajectbesluiten worden binnenkort ter inzage gelegd.

Met dit besluit is een belangrijke stap gezet om de knelpunten in de Randstad voortvarend op te lossen. De Coentunnel is al jarenlang een groot knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Dit knelpunt veroorzaakt extra verkeersdrukte op de aansluitende snelwegen, de A8 en de A10. Dit heeft een negatieve invloed op de directe leefomgeving en op de toegankelijkheid van Westpoort, het Amsterdamse havengebied. Daarom is besloten naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel aan te leggen.
Provincie:
Tag(s):