donderdag, 6. november 2008 - 12:56

Trainingsaanbod bij aanvraag voedselpakket

Amsterdam

Iedereen die een voedselpakket aanvraagt, krijgt daarbij vanaf 1 januari 2009 ook een trainingsaanbod van de gemeente. Deze trainingen kunnen mensen leren om te gaan met geld en assertiever te maken.

Dat zegt wethouder Freek Ossel vandaag (donderdag 6 november) op de Armoedeconferentie in Slotervaart. Daarnaast wil hij de mogelijkheden bekijken om dieper in te grijpen in het leven van mensen die de boel structureel niet op de rit krijgen om te voorkomen dat zij terugvallen op de
steun van de voedselbank.

In Amsterdam maken op dit moment 730 huishoudens gebruik van de voedselbanken, dit is bijna 1% van alle Amsterdamse huishoudens die in armoede leven. Op de Armoedeconferentie ‘Geen voedselbank maar werk als oplossing voor armoede’ geeft verantwoordelijk wethouder Ossel (Werk en inkomen) aan dat hij vindt dat voedselbanken er niet zijn om mensen uit de armoede helpen. Ze helpen hooguit mensen in nood.

Vanaf 1 januari 2009 krijgt iedereen die bij de voedselbank komt voor een intake een trainingspakket aangeboden van de gemeente. Deelname hieraan is vrijwillig. De training helpt mensen om meer structuur in hun leven aan te brengen en om de eigenwaarde te vergroten. Bijvoorbeeld door hulp bij budgetteren en administreren en een assertiviteitstraining. Een proef bij de voedselbank in Zuidoost laat zien dat veel mensen zo sneller op eigen benen komen te staan. Ook krijgen mensen die dit nodig hebben een getrainde vrijwilliger als maatje toegewezen die hen kan helpen om hun leven zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen.

Verder wil wethouder Ossel de signalen van klanten bij de voedselbank gebruiken om bestaande wet- en regelgeving aan te passen om in uitzonderlijke gevallen dieper te kunnen ingrijpen bij mensen die hun leven structureel niet op de rails krijgen. In een aantal gevallen lijkt budgetbeheer te vrijblijvend of te bureaucratisch georganiseerd te zijn.
Wethouder Ossel wil meer bevoegdheden van de gemeente om duidelijkere eisen te kunnen stellen aan de schuldenaar en de schuldeiser om te voorkomen dat mensen met schulden vaste klant van de voedselbank worden. Hij komt hiervoor eind dit jaar met voorstellen richting de staatssecretaris.
Provincie:
Tag(s):