dinsdag, 22. april 2008 - 17:42

Tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt mogelijk

Maastricht

Een grensoverschrijdende tramverbinding tussen Vlaanderen en Maastricht is mogelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Maastricht verricht naar de haalbaarheid van een tramverbinding voor personenvervoer tussen Hasselt/ Lanaken en Maastricht. Het eerste deel van het Maastrichtse onderzoek is nu afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren dat er met name mogelijkheden liggen voor een tracé via de binnenstad.

De varianten die voeren over de oude spoorbrug bieden weinig toekomstperspectief. Tot die conclusie is gekomen na afweging van criteria als toekomstwaarde, vervoerswaarde en knelpunten van de spoorbrug door bijvoorbeeld hoogwater en gezamenlijk gebruik van het spoor voor personen- en goederenvervoer. Het College heeft daarom besloten om in het vervolgonderzoek alleen de varianten via de binnenstad verder uit werken. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de verbinding door te trekken van Maastricht CS naar station Randwijck

De Tram Vlaanderen Maastricht biedt zicht op een duurzame koppeling tussen de fijnmazige openbaar- vervoernetwerken van Belgisch en Nederlands Limburg en een duurzame ontsluiting van het plangebied Belvedère. De verbinding halveert de reistijd met het openbaar vervoer tussen Maastricht en Hasselt en versterkt de relatie tussen de beide universiteiten aan weerszijde van de grens. Behalve dat de Tram Vlaanderen Maastricht bijdraagt aan de ambitie om grensoverschrijdend openbaar vervoer vorm te geven, kan de beoogde verbinding een cruciale bijdrage leveren aan Park & Ride faciliteiten aan de randen van de stad.
Provincie:
Tag(s):