donderdag, 31. juli 2008 - 23:26

Transacties voor Grontmij Nederland BV

Assen

Het Openbaar Ministerie in Assen is een tweetal transacties overeengekomen met Grontmij Nederland BV, voor overtreding van de Wet Bodembescherming. Dit maakt het OM donderdag 31 juli bekend.

De eerste overtreding vond plaats op het TT-circuit in Assen. Er werd hier in maart 2007, door Grontmij, een hoeveelheid vervuilde grond verplaatst zonder dat hier melding van was gemaakt bij de provincie Drenthe. De provincie Drenthe constateerde dit dezelfde maand nog en heeft hiervan melding gemaakt bij het Regionaal Milieuteam (RMT) van de politie Drenthe. Naar aanleiding hiervan werd een strafrechtelijk onderzoek gestart wat in oktober 2007 werd afgerond. Er is een transactie aan Grontmij aangeboden bestaande uit een geldboete van € 8000,-.

De tweede overtreding vond plaats in juni 2007, in de plaats Noordenveld. Grontmij had dit maal de gewijzigde startdatum van grondsaneringswerkzaamheden niet gemeld aan de provincie Drenthe. Een dergelijke wijziging dient, direct nadat deze bekend is, gemeld te worden. Ook in dit geval was het de provincie zelf die hier melding van maakte bij het RMT van de politie Drenthe. Ook naar aanleiding hiervan werd een strafrechtelijk onderzoek gestart wat in februari 2008 werd afgerond. De transactie die werd aangeboden bestaat uit een geldboete van € 4000,-.

Beide transacties zijn in april 2008 betaald door Grontmij.

Het doel van de verplichte meldingen aan de provincie is dat de provincie weet heeft van saneringen en deze kan controleren.
Provincie:
Tag(s):